Author Archives: dmlmariadm

17.3-2019. Tontoft nakke

Dagens træk gav mange misteldrosler, som kom trækkende i større og mindre flokke. Største flok var på 50 og mindste på 4. Alle flokke kom lige over obsplads , enten højt eller meget lavt over strand og eng. Billederne forneden viser en af de store flokke med misteldrosler som kom forbi og lige over obspladsen.

Vejret var blæsende fra sv. En hård vind med spredte byger var godt for især duer og drosler. Denne vindretning er altid god for småfugle og rovfugle. Men der var for meget blæst til rovfugle. Videoen forneden viser at det blæste meget med let sandfygning ved strandkanten.

Det var også dagen hvor der for første gang i dette forår trak mange ringduer. 4210 trak nord. Største flok var på 700 og mindste på 150. Der kom i alt 9 flokke. En af flokkene blev optaget på video

Lidt rovfugle kom der også. Musvågerne vil gerne af sted , men i dag blæste det for meget, så kun 2 tog sig mod til at trække ud i strid modvind. En rød glente ville ud men også den måtte kæmpe sig frem . Se video forneden.

Ellers kom der kun lidt pibere, vipstjerter, bogfinker og irisker. Et par Knopsvane kom flot forbi.

16.03-2019

Trækkende ringduer.

Trækkende ringduer

Trækkende sangsvaner

Trækkende ringduer

Trækkende hulduer

Trækkende sangsvaner

Endelig kom jeg ud og kigge ved nakken efter 10 dage. Der har været mange dage hvor man kunne komme ud hvis man havde tid , men det er jo næsten kun mig der kommer ved nakken. Mærkelig nok. Sikkert der er trukket mange fugle, de andre dage, som der gjorde i dag. Man kunne tydelig se at foråret er kommet på grund af de mange forskellige fugle der trækker i øjeblikket. Den store musvåge dag er lige om hjørnet. De venter bare rigtigt godt vejr, men de seneste dag rigtig dårligt vejr forsinker det lidt. Vågetrækket er startet noget tidligere i år end sidste år på grund tidligt forårsvejr. indtil videre er der trukket over 500 musvåger over kegnæs fra gelting birk. Der er ikke set så mange våger ved nakken dette forår, men det er jo på grund af dårlig dækning af lokaliteten.

Når men småfugletrækket er godt begyndt. Der er godt gang i duerne, allikerne , finker, irisker, drosler m.m. Dog ikke de vilde tal, men vi er jo også kun midt i marts. Sidste år startede trækket noget sent i marts på grund af meget koldt vejr.

Bogfinkerne er begyndt deres træk og i dag kom der over 300 stk. Rørspurvene trak også godt i dag med 75. Sang og pibesvaner begiver sig også NØ på nu. Vinterens bjergpibere skal hjem til deres ynglepladser og af dem trak der 2 af i dag. Der sås også trækkende skærpiber og engpibere. Alt i alt en udemærket dag med 3 timers obs fra solopgang. Det store rovfugletræk udeblev, men det blev dog til en trækkende vandrefalk og rød glente . Glenten blev set senere af Gabor .

10.3-2019

Til trods for godt vejr den 10.3 var jeg ikke ude desværre da jeg var syg.

Sikkert der har været mange småfugle, gæs. Ænder og svaner på træk . Rovfugle sikkert også.

Måske har de set noget rovfugletræk på Sydals .

Når vi venter til næste weekend med masser af fugle og billeder.

1.3-2019

Den første egentlige forårsmåned er begyndt og det betyder at det tidlige fugletræk vil tiltage endnu mere med flere småfugle og rovfugle.

D.27.2 var jeg ude over middag efter arbejde ved nakken, hvilket ikke gav så mange rovfugle, men en del småfugle når man tænker på at det var over middag. Især musvitter og blåmejser kom der mange af på den korte tid jeg var på lokaliteten, hvilket indikerede at der må have været mange mejser der har trukket om morgenen eller formiddag.

Ved Gelting birk har der i et par dage være rigtig mange mejser på træk og disse er på vej til nordals. Vi må se i morgen lørdag hvor mange der kommer.

Rovfuglene kan godt ændre Trækretning så de går mindre eller mere uden om nakken. Det gælder især når der er meget svag vind fra n, nv. Eller bare vind fra vest, hvilket for musvågerne især til at trække mere ind i baglandet i en mere vestlig retning. Derved bliver de sværere at se fra min sædvanlige obs sted og derfor må jeg rykke et andet sted. Enten over mod købingsmark eller på Bakken før man køre ned til stranden via gammelskov vej.

I en let til jævn /frisk vind fra sø kan jeg i visse tilfælde rykke meget mod vest eller sydvest ved bjørnekær sydvest for hopsø. Hvor der kan være et meget større rovfugletræk end ved tontoft nakke.

Vi ser i morgen hvad der kommer fra solopgang. Dejligt at foråret er kommet.

24.2-2019

En af de første forårstegn er når de første hvide vipstjerter viser sig ved nakken. I år er de tidligere på den

D 23.2-2019.

Det var en kold lørdag morgen og det blev kun lidt varmere i løbet af formiddagen. Det blæste en meget svag vind fra sydvest. Sløret sol var ikke nok til at varme sig i men fuglene var lige glade.

En rolig morgen uden det vilde træk man kan forvente sent i februar måned. Den rolige morgen blev dog forstyrret af en kraftig susen ved obsstedet. Det lød voldsomt og det viste sig at være en vandrefalk i styrtdyk mod en ringdue. Efter voldsomt ud over vandet vandt duen utroligt nok. vandrefalken fløj ind mod Povl skov hvor jeg lige nåede at fotografere fuglen som var noget langt væk men på grund af mit nye mega super zoom kamera kan jeg fotografere og tage video af fugle som er meget langt væk. Fedt. Senere ser jeg en duehøg han som går op fra marken langt væk også den bliver forviet med mit kamera omend det er et dårligt billede. Man ser dog en med kraftig krop, lang hals , kraftig undergump og lange brede vinger.

Der har været en forventning om tidlige trækkende hvide vipstjerter da Gelting birk havde en trækkende. Der kom så også 2 trækkende som gik ned på strandengen og fou. Inden de trak videre. om søndagen om eftermiddagen ser jeg så 3 hvide. Vipstjerter på stranden nær købingsmark og en ved stranden ved gammelskovvej p.plads.

Jeg kigger over havet mod nord og for så øje på en flok på 11 traner som trak mod nord. Der var i det hele taget mange arter at kigge på og nye forårsarter var kommet til som f.eks stor præstekrave. Både lørdag og søndagen var engen og mark fyldt op med mange Blisgæs og grågås.

Der var også en forventning om noget musvågetræk men det udeblev. I den nye uge tror jeg at der vil komme en dag hvor tågen forsvinder tidligt på formiddagen med god termik og hvor vi vil se over 100 musvåger med glenter og havørne plus traner og måske hvide storke.

16-17 feb.2019

4 dage i streg med meget varme fra ssv gav forventelig megen dis og tåge. De dage hvor jeg havde tid var selvfølgelig de dage hvor der var tåge og dis hvilket gav få trækkende fugle og dårligt sigt til at se rastende fugle.

Dog havde jeg lige tid til en meget kort tur til nakken lørdag formiddag hvilket gav indikationer om at morgentrækket sikkert havde været stort . Det var nemlig klaret op i vejret med lune temp. Og jævn sv vind . Allikerne , hul ,ringdue og viberne havde begyndt trækket nord på i forholdsvis pæne mængder. Sanglærkerne havde der også sikkert været mange af.

Der var så forventning om et pænt træk søndag morgen men nej en tung dyne af tåge og dis havde lagt sig over Als mens der længere syd på i Tyskland var på begyndt en mindre opklaring med meget lunt vejr.

Ganske få trækkende fugle blev derved set ved nakken. De første trækkende misteldrosler blev set hvilket jo var godt. Men der var småt med lærker , alliker, duer og siskner. Opklaring kom meget sent og derved udeblev det pæne træk for feb.

I gelting birk derimod kom der gang i trækket kl 10 da der kom en mindre opklaring der men denne opklaring kom først over middag på nordals.

Gelting havde derfor flere duer, alliker. Småfugle og årets første hvide vipstjert og tornirisker.

Så det var øv herfra. Men igen var det kun mig der stod for obsen fordi andre ikke gider at bevæge sig herop når vejret er optimal. De går herved klip af store oplevelser.

Næste weekend ser meget lovende ud med mere varme igen og sv vind hvilket kun kan give meget mere træk og rastende fugle. På nordals. Rovfuglene må også begynde at røre på sig. Eneste men i det her er hvor megen dis og tåge der kommer. Vi håber det bliver godt. Vi ses derude.

13.2-2019.kl.0700-1030

Det var næsten som at være ved marsken i dag ved hopsø med tæt fou gæs.

I forhold til i går var det diset og overskyet. Ingen regn heldigvis. Der var lidt dårlig sigt men alligevel nok til at se fuglene. Der var ikke noget havtræk af betydning men der var en del rastende fugle. Der var kommet nogle flere gravænder. 7 gravænder rastede ud for obsplads.

Til først var der kun enkelte sanglærker der kom men så kom de i større flokke fra sydøst ind over p.pladsen og videre langs stranden ved obspost og videre ud over havet mod nv. Største flok var på 38 stk.

En større flok bjergirisker på 33 kom overflyvende men om de trak videre mod vest var lidt svært at se fra obspost da de var kommet til købingsmark.

Grønsisken er også kommet i større antal end i søndags. I dag blev det til 105 fordelt på 2 flokke. I læhegnet ved den første gård inden p.plads fou der 45 stillister , sjaggere, gulspurve , vindrosler, musvitter, blåmejser , halemejser og 2 store flagspætte. Markerne bag engen fou. Der grågæs, Blisgås og bramgæs. Dog ikke de store flokke.

Ved 1030 tiden kørte jeg til hopsø. Den lille eng ved grusvejen til hopsø strand var godt fyldt op med bramgæs, Blisgås og grågæs. Se video foroven. Der var helt marsken over det ved dette syn af de mange fou og badende bramgæs.

En enkelt knortegås kom flyvende og gik ned til rast sammen med bramgæssene.

10.2-2019. Kl.7:45-11:00

Vejr: sv 2-4 beaufort scala. 11 km sigt. 5 gr. Overskyet. Først tørt senere regn, begyndende kl. 1030.

Denne vejrtype er perfekt til fugletræk på denne lokalitet. Og i dag ingen undtagelse til trods for at det var den 10 februar. De seneste lune dage og vind fra sv har fået gang i sanglærke trækket. Hvor der for et par dage siden kun var 16 på træk var der mere gang i lærkerne i dag. Det blev til 172 sanglærker som trak nnv. Og mange gange lige over obs- sted. Der var 5 alliker som lige var ude og vende, samt enkelte ringduer og bogfinker. En større flok Grønsisken på 77 kom også trækkende. Jo foråret er småt igang. Ud over havet trak der også fugle som Sangsvaner, pibesvane, bramgæs, bjergand, sortænder og Ederfugl.

Der rastede også en del småfugle. En større flok på 85 stillister og 66 gulspurve. En del mere småfugle som følge af den sv lige vind.

Der var kommet en del vand på engen af den seneste regn, hvilket lokker en del ænder. I dag var der en gråænder og enkelte krikænder.

Bramgæs trak øst.

Sangsvaner trak øst.

8.2-2019.kl. 12:20- 1330.

En kort eftermiddag tur til tontoft nakke gav de første trækkende sanglærker som trak nnv og NØ. 16 stk.

Ud over havet kom der sandelig en adult sule. Som trak vest. Se video.

Det var først tørt, men regnen kom hurtigt. Det blæste en jævn vind fra sv. 8000 sigt.

Trækvejr

Foråret nærmer sig og det gør forårsfugletrækket også.

På en lun februar dag som i dag med sydvesten vind kan få lærkerne, stære , alliker ringduer,hulduer m.m til at bevæge sig mod Danmark . Nogle er allerede kommet til landet eller har været der i lang tid. Da det jo ikke ligefrem er rigtig vinter hernede i Sydjylland.

Jeg har jo studeret trækket heroppe i mange år. og ved hvor godt trækket er her heroppe. Mange har set det men mange har ikke set det eller nok har været på lokaliteten men tvivler fordi de ikke har set det som vi andre har set. Trækket kan være helt overvældene med mange tusind trækkende fugle over det hele af al mulig slags. Noget man ikke ser på Sydals hvor man kun ser rovfugle hvilket også er flot at se på.

Vejret har indflydelse på mængden og hvilke slags fugle man ser. Jeg har opstillet forskellige vejrtyper baseret på obs fra tontoft nakke fra 2003 til nu.

————————————————————-
23.3

Vnv. God sigt. 8 grader. Mange finkerskyet med lidt sol. 

28.3

Tåge først på dagen. Vind 5 meter i sek. 10 km sigt. 

11.4. Vnv . 8 meter i sek. Koncentreret træk ved obs sted. Nakken

Ssv. Sky.4/8. 10 gr. 5000 sigt

God til mange småfugle og rovfugle. 

Hård vind fra sv overskyet og diset. Mange fugle  5 grader varmt 5000 m sigt. 16.3

Vsv 4 g  20 km sigt. 14.3 mange fugle 

Vnv 3 meter sek. 14 g. God sigt. Mange fugle. 28.4

Nv 4 m i sek. eller n. 3.feb. . Letskyet til klart vejr. Kun meget lidt rastende fugle eller havtræk. Småfugle gemmer sig hvor det er læ. Bedst at gå i skoven eller mosen. 

Syd. 4 meter i sek. 4 gr. 7/8. 3000 meter sigt. Mange lærker. 18.2

Nv2. 3/8. 2 grader. 25000 sigt. Meget lidt fugle. 

NØ 3. 4/8. 0 gr. 25000 sigt. Lidt fugle. 

Vsv. 8 meter i sek. 8 gr. 8/8. Lidt regn. 10000 sigt. Mange fugle. 29.3

Sv7. 5/8. 5 gr. 10000 sigt. Mange fugle. 2.4

Vnv. 5. 8/8. 5 gr. 10000 sigt. Mange fugle især terner. 10.4

Sø. 5. 4/8. 16gr. 5000 sigt. Mange rovfugle. 

Nv 7. 7/8. 8 gr. 20000 sigt. Mange småfugle. 8.3.

Sv7. 4/8. God sigt. Mange fugle. 10.3

Nv6. 2/8. 7 gr. 25000 . Mange fugle. 6.4

Tåge til langt op ad formiddagen . V. 2. 8/8. 12.4 . Mange sjagger. 

V4. 6/8. 8 gr. 30000. Få fugle men der kan komme noget spændende. 21.4

Sv3. 6/8. 18 gr. 10000. Rigtig mange engpibere. 23.4.z mange flyver i baglandet. 

S8. 2/8 . 8gr. 15000. 10.3. Mange fugle. Kommer fra alle retninger . 

Tågedis først på dagen.  Sv3. 8/8. 8 gr. Lidt sol. Fugletræk kom først senere. 15.3

Sv5. 4/8. 1 gr. 30000 sigt. Ikke mange fugle. 23.3.

Sv. 2. Overskyet og regn. 8/8. 8gr. Lidt træk. Opklaring. Og højt til skyer. Meget træk. 5000 sigt. 

Nnv. 4. 7 gr. Regn. 10000. En del fugle træk trods regn. 

4.4-2008. 

Sv7. 15000. Letskyet. Mange fugle. 

Svag til let vind. Ssø. Tågedis. 7/8. 8 gr. 5000. Rovfugletræk fra sø. 10.4. 

SSv2-3. Vindstyrke. 10000. 11gr. 26.4. Mange rovfugle og småfugle. 

V1. 3/8. 15 gr. 30000. Stille morgen. En del sol senere en del cumulus skyer. Som gik rovfuglene til at trække højt. 2.5.

Ssv. 1/8. 15 gr. Kraftig tåge Sønderborg. Men Nordborg overskyet og rimelig sigt. Det betød. Få fugle syd fra. 3.5

NØ 7. 1/8. -2. 30000. Intet træk. 17.2.

Vnv. 7. 6/8. 5 gr. 20000. Pænt træk. 27.2

Sø 2. 8/8. 3 gr. 20000 sigt. Lidt træk. 28.2.

Sv7. 6/8. 8 gr. 20000. 3.3. Fint træk. 

Nv7. 4/8. 8 gr. 30000. 11.3. Noget træk . 

Sv. 2. 8/8. 3-5000 sigt. Lidt fugletræk. 16.3

Nø2. 1/8.10000. 1gr. Lidt fugle. 3.4.

Nø6.. 30000. 6 gr. 18.4 . Intet træk. 

Skiftende vind senere ø. Lidt træk men mange fuglearter.