Tontoft nakke

Tontoft nakke er Sønderjyllands bedste forårstræksted. Der foregår et alsidigt og stort fugletræk hvert forår på det aller nordligste af Als. Hvor stort trækket er afhænger af vejr og vindforhold. Som hovedregel kan man regne med et meget stort træk af småfugle og rovfugle, hvis det er lunt, tørt og vindretning fra sydvest og syd. Der er dog også set et stort træk i alle de andre vindretninger, men for mange dage med østenvind, dør trækket ud uden dog at forsvinde helt. Der vil være lidt men ikke i samme sværhedsgrad når vinden er i det vestlige og sydlige hjørne. Det eneste træk der er meget svingende er havtrækket. Der er dage hvor der er et pænt træk af lommer, ænder, gæs og terner, men det afhænger meget af vindretningen. især østlige og sydøstlige vinde er gode hvis man vil se dette træk. Mågetrækket er stort, især for hættemåge, stormmåge og sølvmåge.

Rovfugletrækket er stort heroppe, såvel som det er på Sydals. Nu er det efterhånden ret godt undersøgt trækket op igennem Als, men jeg er nu stadigvæk af den overbevisning at det er størst heroppe på Nordals. Det har igen noget med vind og vindretning at gøre. Helt svage vinde har vist sig at være rigtigt dårligt for nakken. Rovfugletrækket rykker fint på store dage fra Gelting til Sydals / lebøl/ kegnæs drej i ret så svag vind. Herfra går trækket noget spredt. En del af trækket går nordøst og noget nord nordvest. Derved ses der ikke ret meget rovfugletræk på Tontoft nakke. Dermed ikke sagt at det er dødt. Der går altid et pænt småfugletræk forbi lokaliteten, samt at der raster en fugle rundt omkring .

Billeder viser Trækretninger i forskellige vindforhold og hvor jeg står henne og tæller trækfugle.

Når der så er en let til jævn, en let til frisk eller hård vind fra syd, sydøst eller sydvest og vest så er det en anden snak. Så rykker det i pæne mængder og arts sammensætningen er stor. I flokken af rovfugle kan der blande sig storke og traner.

Der er ses også pænt med vadefugletræk.

Havtrækket ændre dog karakter fra juli måned. Så ses der pludselig et meget pænt efterårstræk af andefugle, terner og vadefugle. Jo trækket ved Tontoft nakke er meget spændende.

Der er til dags dato set 243 fuglearter på lokaliteten. Der er taget arter med fra observationer fra 1980erne, men hovedparten af de nye arter er set i perioden fra 2003 – 2018. Der er tilgang af nye arter hvert eneste forår.

Der er set mange spændende fugle på lokaliteten.

Der er f.eks set:

Amerikansk krikand, Dværggås, Sort stork, Kongeørn, Sølvhejre, engsnarre, Drosselrørsanger, savisanger, flodsanger, Islom, Hvidnæbbet lom, Sorthovedet måge, Rustand, Biædere, hvidvinget korsnæb, hvidsisken,hortulan, pirol, Lunde, storpiber, bjergpiber, gullirisk, stor korsnæb, lille fluesnapper og meget mere. Den fulde ses på dofbasen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s