Monthly Archives: August 2019

d.4.8. Stor ternedag og storkjove besøg

Efter en tom dag i går skete der noget i dag. En sværm af fjordterner kom trækkende i større og mindre flokke. 382 kom der i den periode jeg var der. Da jeg skulle til fødselsdag i dag måtte jeg afbryde turen. terne trækket var bestemt ikke færdigt da jeg kørte. Helt klart et rekord træk af fjordterne. Kun trækket af havterner har været større, men denne art trak der kun 6 af i dag. Heldigvis trak fjordternerne ikke så langt ude og derfor nemme at bestemme.

Med så mange trækkende terner følges de som regel af noget spændende og i dag var ingen undtagelse. En lys og en mørk fase af alm. Kjove kom forbi. Altid godt at se denne falkeagtige fugl.

I søgen efter nye flokke af Fjordterner ser jeg to mågefugle langt ude. Dog er fuglen som flyver nedenunder sølvmågen mere kompakt, meget mørk og et ret så robust jizz. Flyvemåden er anderledes, mere kjoveagtig, men langsommere vingeslag end de alm. Kjover jeg så. Hvide felter ses til trods for den store afstand. Det står nu klart at det er en storkjove jeg ser trækkende. En meget sjælden gæst hernede ved Als. For fuglen i søgeren, men er dog svær at fotografere på grund af meget stor afstand. Da jeg endelig for kameraet ordenligt indstillet er fuglen væk.

Det var kun ternetrækket der var stort i dag, vadefugletrækket var meget småt.

Artslisten for 2019 Tontoft nakke blev dog udvidet med 2 arter, nemlig Storkjoven og Sortklire. Så er vi oppe på 171 arter. Når man tæller de arter som jeg har lagt over på Lillebælt , tontoft nakke og tranesand så er der tilsammen set 174 arter i området, hvilket er meget flot. Mon vi når 200 arter. Dette er ikke helt umuligt da alt kan ses ved Nakken.

Af andre dyr er der set en flot dådyr som gående over engen ved obssted .

Almindelig kjove. Her den ene fotograferet