Monthly Archives: June 2019

D.16.6

Status for foråret 2019.

163 arter er der indtilvidere set på lokaliteten, hvilket gør nakken til den artsrigeste i hele Sønderjylland og lokaliteten ligger på 9 pladsen for hele Danmark.

Det mest bemærkelsesværdige ved det er, hvor få observationer der er brugt til at få disse arter. Set i forhold til andre artsrige lokaliteter.

1075 observationer er der brugt til tontoft nakke, hvor der stort set kun er mig der har været på lokaliteten.

Sammenlignet med en af de store træklokaliteter, som Gilbjerg hoved , som har brugt over 3000 observationer og hvor der har være flere folk på.

Det siger bare noget om hvor god en lokalitet Tontoft nakke er. En daglig tur til nakken hele året rundt vil give en masse arter, som vil gøre at nakken vil ligge i top ti for de artsrigeste lokaliter i Danmark.

Derfor vil i altid hver uge finde mig på lokaliteten.

Nu hvor forårstrækket lakker mod ende, begynder efterårstrækket for nogle arter af fugle. Vadefugle, terner, og havænder trækker mod vest og sydvest og vil kunne ses her ved nakken og kragesand.

Jeg vil dog kigge ved Tontoft nakke og få flere arter i kassen.

Turen til nakken d.16.6 gav igen en ny art og nye årsarter.

Det sene canadagåse træk gav en ny art for Tontoft nakke . I en af de større canadagåse flokke var der en eksotisk gåse art, Nemlig en Indisk gås. Selvom det er en fugl der ikke er hjemmehørende i Europa, så er det altid sjovt at få en eksotisk fugl i kikkerten. Ligesom Nilgåsen som også er truffet i ved Nakken.

Derved er vi oppe på 245 arter ved Nakken. Flot

Der var masser at kigge på. Enkelte årsarter var kommet sent til nakken i år, som f.eks den rødryggede tornskade. Hele 3 uger senere ankom den først hvilket er højst usædvanligt. Når man nu tænker på at den var set andre steder og hvor man her har fået den til normal tid. Tontoft nakke plejer nu at få de første årsarter da lokaliteten ligger noget sydligere end andre steder.