19.5

Dagen startede meget tåget og der var tegn på at det ville blive en varm dag.

Som dagen gik lettede tågen lidt og over middag forvandlede tågen sig til små cumulus skyer med god termik. Perfekt opskrift til et godt rovfugle træk.

Derfor måtte jeg op til nakken i en fart.

Det eneste men i det var vind retningen. Den kom fra øst. Det gjorde dog ikke noget . Der sker hurtig noget med trækket. En sort glente dukker op ved p.pladsen og trækker ud. Derefter en fiskeørn

Bagved markerne dukker der nogle hvepsevåger op og som langsomt trækker mod nordøst. Der kommer flere til , nogle et stykke væk og andre rimeligt tæt på. Det bliver 40 stk hvilket absolut ikke er rekord. 80 er det højeste ind til videre.

Lærkefalkene kommer også godt fra sydvest trækkende mod nordøst. Hele 3 ses på en gang trække sammen. og ialt bliver det til 7 trækkende fugle hvilket er meget godt.

Andre falke som dværgfalk kommer også med 2 stk og tårnfalke 3 stk.

En trane dukker op i det fjerne fra sydvest men trækker så tilbage igen.

Faktisk en rimelig god rovfugledag selvom vinden var i øst. Men varme gør noget ved trækket ved nakken. Har før sagt at vind fra øst er dårligt ved nakken , men det giver altså nogle gode hav og rovfugledage. Det viser jo bare hvor god Tontoft nakke er. Et alsidigt træk uanset vindretning og temperatur. Der er andre faktorer der spiller ind som vi ikke helt kender endnu.

Nu når vi snart juni måned og så vender trækket til efterår for nogle fugle. Der vil stadigvæk være nordlig træk men havtrækket begynder at indfinde sig og så påbegynder ænder, vadefugle og mågefugle deres efterårstræk. Ved nakken kan der komme pæne mængder af disse fugle. Jo det er en rigtig god lokalitet, det eneste der mangler ved nakken er en stort lavvandet område på strandengen som ville kunne give meget interessante rastende fugle. Så det venter vi på .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s