Monthly Archives: May 2019

19.5

Dagen startede meget tåget og der var tegn på at det ville blive en varm dag.

Som dagen gik lettede tågen lidt og over middag forvandlede tågen sig til små cumulus skyer med god termik. Perfekt opskrift til et godt rovfugle træk.

Derfor måtte jeg op til nakken i en fart.

Det eneste men i det var vind retningen. Den kom fra øst. Det gjorde dog ikke noget . Der sker hurtig noget med trækket. En sort glente dukker op ved p.pladsen og trækker ud. Derefter en fiskeørn

Bagved markerne dukker der nogle hvepsevåger op og som langsomt trækker mod nordøst. Der kommer flere til , nogle et stykke væk og andre rimeligt tæt på. Det bliver 40 stk hvilket absolut ikke er rekord. 80 er det højeste ind til videre.

Lærkefalkene kommer også godt fra sydvest trækkende mod nordøst. Hele 3 ses på en gang trække sammen. og ialt bliver det til 7 trækkende fugle hvilket er meget godt.

Andre falke som dværgfalk kommer også med 2 stk og tårnfalke 3 stk.

En trane dukker op i det fjerne fra sydvest men trækker så tilbage igen.

Faktisk en rimelig god rovfugledag selvom vinden var i øst. Men varme gør noget ved trækket ved nakken. Har før sagt at vind fra øst er dårligt ved nakken , men det giver altså nogle gode hav og rovfugledage. Det viser jo bare hvor god Tontoft nakke er. Et alsidigt træk uanset vindretning og temperatur. Der er andre faktorer der spiller ind som vi ikke helt kender endnu.

Nu når vi snart juni måned og så vender trækket til efterår for nogle fugle. Der vil stadigvæk være nordlig træk men havtrækket begynder at indfinde sig og så påbegynder ænder, vadefugle og mågefugle deres efterårstræk. Ved nakken kan der komme pæne mængder af disse fugle. Jo det er en rigtig god lokalitet, det eneste der mangler ved nakken er en stort lavvandet område på strandengen som ville kunne give meget interessante rastende fugle. Så det venter vi på .

17.5-2019

Fra årets første dag til nu er der med 785 obs set 148 arter. Hvilket gør at tontoft nakke ligger på 10 pladsen for de artrigeste lokaliteter i Danmark. Og klart ligger på første pladsen i Sønderjylland og Als.

Det siger noget om hvor god denne lokalitet er. Det er grunden til at jeg hver eneste weekend tager derop eller hver morgen i maj og juni.

Fuglene kommer mange gange meget pædagogisk lige ved obs plads så man kan lære udseende og stemmer af fuglene.

Men men folk gider ikke at komme derop end ikke fra Sydals . Så vågn dog op kan jeg kun sige.

I år vil jeg stort set kun besøge tontoft nakke og kun sjældent andre steder.

Det er en super lokalitet.

d.16.5.

Næsten på hver tur til nakken har det givet nogle lommer. især sortstrubede lommer er fløjen forbi. Det gjorde der dog ikke d.16.5. Årets anden Islom kom forbi, dog fra en anden retning. Denne kom fra sydøst over land og trak ud over havet mod nv. Med mit nye zoom kamera kan jeg tage gode doku fotos af fugle som kommer længere væk fra hvor jeg står ved nakken. Havde mistanke om en af de store lom på grund af størrelsen , formen og disse ekstra svingninger i hånden. Teleskopet på den og ja en Islom. Hurtig frem med kamera og hurtig et par billeder af fuglen. Dette eksemplar fløj med åben næb hvilket er arttypisk for islom. Se billedet for neden som også viser det kraftige hoved, hals og meget store fødder. Så endnu engang ikke nødvendigt at tage til Skagen. Jeg har mit eget lille super sted. Det er typisk nu her hvor de store lommer trækker.

I dag kom der igen 2 sortstrubede lommer . Nogle ret store eksemplarer. Se billederne efter billedet med islommen.

Der er også i denne tid hvor de gule vipstjerter kommer i store mængder, men i år har der ikke været det store antal, når på grund af de kolde dage i maj. Der plejer at være flerhundrede og nogle dage over 1000 gule vipstjerter på en dag. jeg håber på at trækket er forsinket og derfor kommer lidt senere. Selvom der ikke er det store træk kommer der altid noget spændende. Der kan istedet være ret mange rastende fugle eller et godt havtræk. hvis vinden er i syd, sydøst eller i sydvest kan der komme et ret stort træk selv i midt i maj eller juni.

Rødstjert

Ringdrossel

Bramgåsetræk

Bramgåsetræk

Broget fluesnapper han

Vendehals

Grå fluesnapper

SORTSTRUBET lom

SORTSTRUBET lom

28.4-2019

Fredag d. 26.4 kl.1200 efter arbejde smutter jeg lige til Tontoft nakke . Der er lidt træk af Engpibere og Skovpiber , samt svaler. På den våde strandeng ser jeg nogle krikænder fou. Den ene krikand skiller sig noget ud fra den andre ved at have en hvid lodret streg ved siden af den bryst på begge sider. Hov tænker jeg. En amerikansk krikand, hvilket er set før . Hurtig melder jeg den ud ud på birdcall som denne, men et øjeblik efter er der noget der undre mig. Nemlig at den også har en hvid vandret streg på siden som en normal krikand. Når tænke jeg , den er nøjagtig lige så sjælden som en ægte af slagsen. Okay jeg melder den ud som hybrid mellem en krikand og amerikansk krikand. Det er flot alligevel synes jeg. Nakken har det med at hoste specielle arter ud som man mindst venter.

Dagen efter om lørdagen ser jeg så Krikanden igen fou. Samme sted. Trækket af småfugle er godt igang ret så tidligt, med drosler, pibere og svaler. Det blæser en let vind fra sydvest. Det er overskyet let diset og begyndende opklaring. Der er mange fugle at se på både rastende og trækkende. Igen i dag er der ringdrosler på programmet som fou. På mark og eng. I krattet ved p.pladsen er der 2 stk syngende skovsanger. Fedt tænker jeg ankomst og ny årsart. Der er også græshoppesangere der synger og endnu en årsart. Jo det kører derudaf med nye årsarter. Desværre som altid har jeg noget jeg skal gøre der hjemme og lige den dag selvfølgelig er der et godt træk af rovfugle over Als. Øv tænke jeg Igen går jeg glip af et godt rovfugletræk. Nok min egen skyld. De andre gange skyldes arbejde. Der skal jo tjenes penge. Det har været et dårligt forår ved nakken med hensyn til rovfugletræk. Ikke fordi der ikke har været noget, men fordi jeg er den eneste som kigger på det store og dejlige træk af små og store fugle. En skam, men så har jeg fuglene for mig selv. Der er dog enkelte der kigger her oppe, men de skriver aldrig rigtig noget ind på dofbasen. Med mindre jeg vinder i lotto så må jeg vente til jeg bliver pensionist eller køre til hvor der er rigtig naturlig natur nemlig det sydøstlige Polen hvor det vælter med fugle, plus der er bjørne, ulve, los og meget mere at kigge på.

De gange hvor vejret og andre ting som gør at trækket og rastefuglene svigter lidt, bevæger jeg mig hen til hopsø, hvor der er et dejligt vadefugle terræn. En stor lavvandet området ved Hopsø made. Her er der mange vadefugle og ænder at kigge på , samt at der også er noget træk at se på. Jo det er dejlig på nordals. Jeg kan nu også lide Sydals . Et lille sommerhus helt ud til købingsmark strand og som støder ud til strandengen vil ville være dejlig. Det må vi se hvad det bliver til.

Amerikansk krikand/ Krikand hybrid.

Video viser et udsnit af de mange tinksmede ved Hopsø. Her er græsset holdt nede af kvæg og dermed et bedre overblik over den store vandflade på hopsø made. Et godt sted for vadefugle og ænder, ligesom Hartsø som dog er meget større.

Ringdrossel

Tinksmed