Monthly Archives: April 2019

22.4-2019

Fjeldvåge

Bynkefugl

Gul vipstjert

Hvidklire

Ringdrossel

Stenpikker

Endelig en opdatering fra Als bedste fuglelokalitet efter min mening.

Lige før p.pladsen kunne jeg godt se at der var mange drosler rundt omkring i landskabet og i luften. I det hele taget rastede der mange fugle. Der trak også fugle og det var især engpibere og skovpibere. Lidt vadefugle kom der også og over havet kom der også trækkende havfugle. I østenvind kommer der altid en del terner og dværgmåger her i april og i dag var ingen undtagelse. Hele 39 dværgmåger og 5 havterner er mange men dog langt fra ingen rekord.

Ind over engen rastende der især mange engpibere, men også stenpikkere, bynkefugle, rødstjerter, ringdrosler, og sangdrosler blandede sig imellem dem. I baglandet rastede, fou, og trak der rigtig mange sangdrosler. De var der alle vegne. I det hele rigtig mange fugle til trods for at det var østenvind og det har der været længe. Normalt noget som tømmer Als for fugle. Men som altid overrasker Tontoft nakke altid. Hvad der gør at der pludselig er mange fugle som i går og i dag ved jeg ikke. Det er jo kun dejligt når det sker og det viser jo bare hvor mangfoldigt nakken er.

Der var også lagt i kakkelovnen at der ville komme en del rovfugle men det kunne jeg ikke blive og kigge på.