17.3-2019. Tontoft nakke

Dagens træk gav mange misteldrosler, som kom trækkende i større og mindre flokke. Største flok var på 50 og mindste på 4. Alle flokke kom lige over obsplads , enten højt eller meget lavt over strand og eng. Billederne forneden viser en af de store flokke med misteldrosler som kom forbi og lige over obspladsen.

Vejret var blæsende fra sv. En hård vind med spredte byger var godt for især duer og drosler. Denne vindretning er altid god for småfugle og rovfugle. Men der var for meget blæst til rovfugle. Videoen forneden viser at det blæste meget med let sandfygning ved strandkanten.

Det var også dagen hvor der for første gang i dette forår trak mange ringduer. 4210 trak nord. Største flok var på 700 og mindste på 150. Der kom i alt 9 flokke. En af flokkene blev optaget på video

Lidt rovfugle kom der også. Musvågerne vil gerne af sted , men i dag blæste det for meget, så kun 2 tog sig mod til at trække ud i strid modvind. En rød glente ville ud men også den måtte kæmpe sig frem . Se video forneden.

Ellers kom der kun lidt pibere, vipstjerter, bogfinker og irisker. Et par Knopsvane kom flot forbi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s