16.03-2019

Trækkende ringduer.

Trækkende ringduer

Trækkende sangsvaner

Trækkende ringduer

Trækkende hulduer

Trækkende sangsvaner

Endelig kom jeg ud og kigge ved nakken efter 10 dage. Der har været mange dage hvor man kunne komme ud hvis man havde tid , men det er jo næsten kun mig der kommer ved nakken. Mærkelig nok. Sikkert der er trukket mange fugle, de andre dage, som der gjorde i dag. Man kunne tydelig se at foråret er kommet på grund af de mange forskellige fugle der trækker i øjeblikket. Den store musvåge dag er lige om hjørnet. De venter bare rigtigt godt vejr, men de seneste dag rigtig dårligt vejr forsinker det lidt. Vågetrækket er startet noget tidligere i år end sidste år på grund tidligt forårsvejr. indtil videre er der trukket over 500 musvåger over kegnæs fra gelting birk. Der er ikke set så mange våger ved nakken dette forår, men det er jo på grund af dårlig dækning af lokaliteten.

Når men småfugletrækket er godt begyndt. Der er godt gang i duerne, allikerne , finker, irisker, drosler m.m. Dog ikke de vilde tal, men vi er jo også kun midt i marts. Sidste år startede trækket noget sent i marts på grund af meget koldt vejr.

Bogfinkerne er begyndt deres træk og i dag kom der over 300 stk. Rørspurvene trak også godt i dag med 75. Sang og pibesvaner begiver sig også NØ på nu. Vinterens bjergpibere skal hjem til deres ynglepladser og af dem trak der 2 af i dag. Der sås også trækkende skærpiber og engpibere. Alt i alt en udemærket dag med 3 timers obs fra solopgang. Det store rovfugletræk udeblev, men det blev dog til en trækkende vandrefalk og rød glente . Glenten blev set senere af Gabor .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s