Monthly Archives: March 2019

31.3-2019

30.3. Først og fremmest ingen billeder fra felten. For megen dis eller fuglene kom ikke så tæt på. Nu gik jeg heller ikke efter at få et godt billede da jeg kørte lidt rundt for at finde rovfuglene. Kom jeg ikke ud fra morgenstunden, men satsede på rovfugletrækket om formiddagen. Der var en svag til let vind fra ssv. Hvilket er en god vindretning for rovfugle og småfugle. Det begyndte også godt for rovfuglene som kom lige over obspost. Derefter skiftede vinden til sv og v og tiltog lidt. Her forsvandt rovfuglene indenlands og det tog lidt tid for at finde dem igen. Det har altid undre mig lidt hvorfor der ikke ses rovfugle i nogle vindforhold ved nakken men derimod ses på kegnæs drej. Her skal kende til de geografiske forhold på stedet og rovfuglene træk måder i de forskellige vindforhold.

Jeg så i går d.30.3 efter vindskiftet at fuglene gik mere indenlands. Det har jeg dog set før og fanget dem på Bakken, men nogle gange finder dem ikke. Når en søgen efter dem i går fandt jeg dem ved pøl. Brænmosevej og kiggede mod øst. Her kom den ene flok musvåger efter den anden i en lang stime. De trak mod vest. Desværre som ofte før skulle jeg før hjem og for det andet tog det et stykke tid for at finde dem. Derved går jeg glip af en del småfugle, men det gør ikke så meget når jeg nu fik en hel del inden jeg kørte.

Når jeg fandt dem og det ved jeg til næste gang i disse vindforhold. Da jeg kom hjem tænkte jeg en del over hvor disse musvåger jeg så den 30.3kom fra. De må gå ud længere nede for så at gå ind igen til nakken. Alt efter hvor kraftig vinden er fra vest eller nv. Jeg fik den ide at køre søndag kl.830 til lavensby strand for her måtte jeg se rovfugle og ganske rigtig var der går gang i spurvehøge og musvåger der trak fra området omkring havnbjerg skov og ud mod nord og nordvest forbi lavensby strand.

Det blæste en jævn til hård vind fra nordvest. De blev ligesom presset lidt ud mod havet af nv vinden. Jeg er sikker på at det er her fuglene skal ses i disse vindforhold. I svagere vind fra sv og s, sø vil jeg dog være ved nakken. Efter alle de år skulle man synes at man ved alt om trækket på Als, men sådan er det ikke. Som jeg har sagt før er jeg sikker på at de fugle som trækker ved kegnæs drej bevæger sig her op, de skal bare lige findes. Nogle trækker ud mod NØ , men kun et fåtal. Jeg mener at have fundet de steder i de speciell vindforhold og så er sagen klar. Det undersøger jeg nærmere.

2012 viste at de fleste rovfugle trak på nordals. Der er et rigtig godt træk ved kegnæs drej, men det bedste er på nordals.

19.3

Jeg havde store forventninger til i dag. Der var som sådan nok at se på, men på et punkt skuffede det. Musvågerne kom ikke i det ventede antal, da vinden drejede til nord og aftog til stille vejr. Ikke nogen god opskrift til mange våger ved nakken. Nordlig vind kommer fuglene ikke herop, de går i stedet ud et andet sted længere syd på. Men sådan er det, jeg fik dog lidt rovfugle i form af en havørn, 40 musvåger, fjeldvåge og spurvehøge.

Som altid går jeg en tur til p.pladsen der er omgivet af træer og buske. Sætter mig ned på bænken og kigger på de rastende og fou. Fugle. Årets første trækkende

gransangere lod sig se og en af dem fik jeg fotograferet. Billedet foroven. Nu er det endelig forår og de næste dage loves varmere vejr med tocifret temperature. Lig med mange trækkende fugle. Så duk op.

18.3-2019

Til trods for kuling fra nv og hyppige byger ville fuglene ud. Især Ringduerne ville af sted selvom de måtte tage tilløb til det. Hvor de som regel altid flyver højt måtte de i dag og i går gå meget lavt. Mange gange lige over havoverfladen . Se video.

Selv rovfuglene ville også ud. Hele fem røde glenter trak ud. 2 stk. Kl.805 og 3 i flok kl.845. Det er nogle seje fugle. Billeder af det herunder.

Til gengæld trak der meget lidt af vipstjerter, finker og irisker. Man kunne dog se rundt omkring i landskabet i baglandet at der rastede en hel del småfugle. Drosler og finker var der over det hele. Det bliver en stor dag i morgen med rigtig mange musvåger, glenter m.m. Og rigtig mange småfugle. Det bliver stort.

17.3-2019. Tontoft nakke

Dagens træk gav mange misteldrosler, som kom trækkende i større og mindre flokke. Største flok var på 50 og mindste på 4. Alle flokke kom lige over obsplads , enten højt eller meget lavt over strand og eng. Billederne forneden viser en af de store flokke med misteldrosler som kom forbi og lige over obspladsen.

Vejret var blæsende fra sv. En hård vind med spredte byger var godt for især duer og drosler. Denne vindretning er altid god for småfugle og rovfugle. Men der var for meget blæst til rovfugle. Videoen forneden viser at det blæste meget med let sandfygning ved strandkanten.

Det var også dagen hvor der for første gang i dette forår trak mange ringduer. 4210 trak nord. Største flok var på 700 og mindste på 150. Der kom i alt 9 flokke. En af flokkene blev optaget på video

Lidt rovfugle kom der også. Musvågerne vil gerne af sted , men i dag blæste det for meget, så kun 2 tog sig mod til at trække ud i strid modvind. En rød glente ville ud men også den måtte kæmpe sig frem . Se video forneden.

Ellers kom der kun lidt pibere, vipstjerter, bogfinker og irisker. Et par Knopsvane kom flot forbi.

16.03-2019

Trækkende ringduer.

Trækkende ringduer

Trækkende sangsvaner

Trækkende ringduer

Trækkende hulduer

Trækkende sangsvaner

Endelig kom jeg ud og kigge ved nakken efter 10 dage. Der har været mange dage hvor man kunne komme ud hvis man havde tid , men det er jo næsten kun mig der kommer ved nakken. Mærkelig nok. Sikkert der er trukket mange fugle, de andre dage, som der gjorde i dag. Man kunne tydelig se at foråret er kommet på grund af de mange forskellige fugle der trækker i øjeblikket. Den store musvåge dag er lige om hjørnet. De venter bare rigtigt godt vejr, men de seneste dag rigtig dårligt vejr forsinker det lidt. Vågetrækket er startet noget tidligere i år end sidste år på grund tidligt forårsvejr. indtil videre er der trukket over 500 musvåger over kegnæs fra gelting birk. Der er ikke set så mange våger ved nakken dette forår, men det er jo på grund af dårlig dækning af lokaliteten.

Når men småfugletrækket er godt begyndt. Der er godt gang i duerne, allikerne , finker, irisker, drosler m.m. Dog ikke de vilde tal, men vi er jo også kun midt i marts. Sidste år startede trækket noget sent i marts på grund af meget koldt vejr.

Bogfinkerne er begyndt deres træk og i dag kom der over 300 stk. Rørspurvene trak også godt i dag med 75. Sang og pibesvaner begiver sig også NØ på nu. Vinterens bjergpibere skal hjem til deres ynglepladser og af dem trak der 2 af i dag. Der sås også trækkende skærpiber og engpibere. Alt i alt en udemærket dag med 3 timers obs fra solopgang. Det store rovfugletræk udeblev, men det blev dog til en trækkende vandrefalk og rød glente . Glenten blev set senere af Gabor .

10.3-2019

Til trods for godt vejr den 10.3 var jeg ikke ude desværre da jeg var syg.

Sikkert der har været mange småfugle, gæs. Ænder og svaner på træk . Rovfugle sikkert også.

Måske har de set noget rovfugletræk på Sydals .

Når vi venter til næste weekend med masser af fugle og billeder.

1.3-2019

Den første egentlige forårsmåned er begyndt og det betyder at det tidlige fugletræk vil tiltage endnu mere med flere småfugle og rovfugle.

D.27.2 var jeg ude over middag efter arbejde ved nakken, hvilket ikke gav så mange rovfugle, men en del småfugle når man tænker på at det var over middag. Især musvitter og blåmejser kom der mange af på den korte tid jeg var på lokaliteten, hvilket indikerede at der må have været mange mejser der har trukket om morgenen eller formiddag.

Ved Gelting birk har der i et par dage være rigtig mange mejser på træk og disse er på vej til nordals. Vi må se i morgen lørdag hvor mange der kommer.

Rovfuglene kan godt ændre Trækretning så de går mindre eller mere uden om nakken. Det gælder især når der er meget svag vind fra n, nv. Eller bare vind fra vest, hvilket for musvågerne især til at trække mere ind i baglandet i en mere vestlig retning. Derved bliver de sværere at se fra min sædvanlige obs sted og derfor må jeg rykke et andet sted. Enten over mod købingsmark eller på Bakken før man køre ned til stranden via gammelskov vej.

I en let til jævn /frisk vind fra sø kan jeg i visse tilfælde rykke meget mod vest eller sydvest ved bjørnekær sydvest for hopsø. Hvor der kan være et meget større rovfugletræk end ved tontoft nakke.

Vi ser i morgen hvad der kommer fra solopgang. Dejligt at foråret er kommet.