Monthly Archives: February 2019

24.2-2019

En af de første forårstegn er når de første hvide vipstjerter viser sig ved nakken. I år er de tidligere på den

D 23.2-2019.

Det var en kold lørdag morgen og det blev kun lidt varmere i løbet af formiddagen. Det blæste en meget svag vind fra sydvest. Sløret sol var ikke nok til at varme sig i men fuglene var lige glade.

En rolig morgen uden det vilde træk man kan forvente sent i februar måned. Den rolige morgen blev dog forstyrret af en kraftig susen ved obsstedet. Det lød voldsomt og det viste sig at være en vandrefalk i styrtdyk mod en ringdue. Efter voldsomt ud over vandet vandt duen utroligt nok. vandrefalken fløj ind mod Povl skov hvor jeg lige nåede at fotografere fuglen som var noget langt væk men på grund af mit nye mega super zoom kamera kan jeg fotografere og tage video af fugle som er meget langt væk. Fedt. Senere ser jeg en duehøg han som går op fra marken langt væk også den bliver forviet med mit kamera omend det er et dårligt billede. Man ser dog en med kraftig krop, lang hals , kraftig undergump og lange brede vinger.

Der har været en forventning om tidlige trækkende hvide vipstjerter da Gelting birk havde en trækkende. Der kom så også 2 trækkende som gik ned på strandengen og fou. Inden de trak videre. om søndagen om eftermiddagen ser jeg så 3 hvide. Vipstjerter på stranden nær købingsmark og en ved stranden ved gammelskovvej p.plads.

Jeg kigger over havet mod nord og for så øje på en flok på 11 traner som trak mod nord. Der var i det hele taget mange arter at kigge på og nye forårsarter var kommet til som f.eks stor præstekrave. Både lørdag og søndagen var engen og mark fyldt op med mange Blisgæs og grågås.

Der var også en forventning om noget musvågetræk men det udeblev. I den nye uge tror jeg at der vil komme en dag hvor tågen forsvinder tidligt på formiddagen med god termik og hvor vi vil se over 100 musvåger med glenter og havørne plus traner og måske hvide storke.

16-17 feb.2019

4 dage i streg med meget varme fra ssv gav forventelig megen dis og tåge. De dage hvor jeg havde tid var selvfølgelig de dage hvor der var tåge og dis hvilket gav få trækkende fugle og dårligt sigt til at se rastende fugle.

Dog havde jeg lige tid til en meget kort tur til nakken lørdag formiddag hvilket gav indikationer om at morgentrækket sikkert havde været stort . Det var nemlig klaret op i vejret med lune temp. Og jævn sv vind . Allikerne , hul ,ringdue og viberne havde begyndt trækket nord på i forholdsvis pæne mængder. Sanglærkerne havde der også sikkert været mange af.

Der var så forventning om et pænt træk søndag morgen men nej en tung dyne af tåge og dis havde lagt sig over Als mens der længere syd på i Tyskland var på begyndt en mindre opklaring med meget lunt vejr.

Ganske få trækkende fugle blev derved set ved nakken. De første trækkende misteldrosler blev set hvilket jo var godt. Men der var småt med lærker , alliker, duer og siskner. Opklaring kom meget sent og derved udeblev det pæne træk for feb.

I gelting birk derimod kom der gang i trækket kl 10 da der kom en mindre opklaring der men denne opklaring kom først over middag på nordals.

Gelting havde derfor flere duer, alliker. Småfugle og årets første hvide vipstjert og tornirisker.

Så det var øv herfra. Men igen var det kun mig der stod for obsen fordi andre ikke gider at bevæge sig herop når vejret er optimal. De går herved klip af store oplevelser.

Næste weekend ser meget lovende ud med mere varme igen og sv vind hvilket kun kan give meget mere træk og rastende fugle. På nordals. Rovfuglene må også begynde at røre på sig. Eneste men i det her er hvor megen dis og tåge der kommer. Vi håber det bliver godt. Vi ses derude.

13.2-2019.kl.0700-1030

Det var næsten som at være ved marsken i dag ved hopsø med tæt fou gæs.

I forhold til i går var det diset og overskyet. Ingen regn heldigvis. Der var lidt dårlig sigt men alligevel nok til at se fuglene. Der var ikke noget havtræk af betydning men der var en del rastende fugle. Der var kommet nogle flere gravænder. 7 gravænder rastede ud for obsplads.

Til først var der kun enkelte sanglærker der kom men så kom de i større flokke fra sydøst ind over p.pladsen og videre langs stranden ved obspost og videre ud over havet mod nv. Største flok var på 38 stk.

En større flok bjergirisker på 33 kom overflyvende men om de trak videre mod vest var lidt svært at se fra obspost da de var kommet til købingsmark.

Grønsisken er også kommet i større antal end i søndags. I dag blev det til 105 fordelt på 2 flokke. I læhegnet ved den første gård inden p.plads fou der 45 stillister , sjaggere, gulspurve , vindrosler, musvitter, blåmejser , halemejser og 2 store flagspætte. Markerne bag engen fou. Der grågæs, Blisgås og bramgæs. Dog ikke de store flokke.

Ved 1030 tiden kørte jeg til hopsø. Den lille eng ved grusvejen til hopsø strand var godt fyldt op med bramgæs, Blisgås og grågæs. Se video foroven. Der var helt marsken over det ved dette syn af de mange fou og badende bramgæs.

En enkelt knortegås kom flyvende og gik ned til rast sammen med bramgæssene.

10.2-2019. Kl.7:45-11:00

Vejr: sv 2-4 beaufort scala. 11 km sigt. 5 gr. Overskyet. Først tørt senere regn, begyndende kl. 1030.

Denne vejrtype er perfekt til fugletræk på denne lokalitet. Og i dag ingen undtagelse til trods for at det var den 10 februar. De seneste lune dage og vind fra sv har fået gang i sanglærke trækket. Hvor der for et par dage siden kun var 16 på træk var der mere gang i lærkerne i dag. Det blev til 172 sanglærker som trak nnv. Og mange gange lige over obs- sted. Der var 5 alliker som lige var ude og vende, samt enkelte ringduer og bogfinker. En større flok Grønsisken på 77 kom også trækkende. Jo foråret er småt igang. Ud over havet trak der også fugle som Sangsvaner, pibesvane, bramgæs, bjergand, sortænder og Ederfugl.

Der rastede også en del småfugle. En større flok på 85 stillister og 66 gulspurve. En del mere småfugle som følge af den sv lige vind.

Der var kommet en del vand på engen af den seneste regn, hvilket lokker en del ænder. I dag var der en gråænder og enkelte krikænder.

Bramgæs trak øst.

Sangsvaner trak øst.

8.2-2019.kl. 12:20- 1330.

En kort eftermiddag tur til tontoft nakke gav de første trækkende sanglærker som trak nnv og NØ. 16 stk.

Ud over havet kom der sandelig en adult sule. Som trak vest. Se video.

Det var først tørt, men regnen kom hurtigt. Det blæste en jævn vind fra sv. 8000 sigt.

Trækvejr

Foråret nærmer sig og det gør forårsfugletrækket også.

På en lun februar dag som i dag med sydvesten vind kan få lærkerne, stære , alliker ringduer,hulduer m.m til at bevæge sig mod Danmark . Nogle er allerede kommet til landet eller har været der i lang tid. Da det jo ikke ligefrem er rigtig vinter hernede i Sydjylland.

Jeg har jo studeret trækket heroppe i mange år. og ved hvor godt trækket er her heroppe. Mange har set det men mange har ikke set det eller nok har været på lokaliteten men tvivler fordi de ikke har set det som vi andre har set. Trækket kan være helt overvældene med mange tusind trækkende fugle over det hele af al mulig slags. Noget man ikke ser på Sydals hvor man kun ser rovfugle hvilket også er flot at se på.

Vejret har indflydelse på mængden og hvilke slags fugle man ser. Jeg har opstillet forskellige vejrtyper baseret på obs fra tontoft nakke fra 2003 til nu.

————————————————————-
23.3

Vnv. God sigt. 8 grader. Mange finkerskyet med lidt sol. 

28.3

Tåge først på dagen. Vind 5 meter i sek. 10 km sigt. 

11.4. Vnv . 8 meter i sek. Koncentreret træk ved obs sted. Nakken

Ssv. Sky.4/8. 10 gr. 5000 sigt

God til mange småfugle og rovfugle. 

Hård vind fra sv overskyet og diset. Mange fugle  5 grader varmt 5000 m sigt. 16.3

Vsv 4 g  20 km sigt. 14.3 mange fugle 

Vnv 3 meter sek. 14 g. God sigt. Mange fugle. 28.4

Nv 4 m i sek. eller n. 3.feb. . Letskyet til klart vejr. Kun meget lidt rastende fugle eller havtræk. Småfugle gemmer sig hvor det er læ. Bedst at gå i skoven eller mosen. 

Syd. 4 meter i sek. 4 gr. 7/8. 3000 meter sigt. Mange lærker. 18.2

Nv2. 3/8. 2 grader. 25000 sigt. Meget lidt fugle. 

NØ 3. 4/8. 0 gr. 25000 sigt. Lidt fugle. 

Vsv. 8 meter i sek. 8 gr. 8/8. Lidt regn. 10000 sigt. Mange fugle. 29.3

Sv7. 5/8. 5 gr. 10000 sigt. Mange fugle. 2.4

Vnv. 5. 8/8. 5 gr. 10000 sigt. Mange fugle især terner. 10.4

Sø. 5. 4/8. 16gr. 5000 sigt. Mange rovfugle. 

Nv 7. 7/8. 8 gr. 20000 sigt. Mange småfugle. 8.3.

Sv7. 4/8. God sigt. Mange fugle. 10.3

Nv6. 2/8. 7 gr. 25000 . Mange fugle. 6.4

Tåge til langt op ad formiddagen . V. 2. 8/8. 12.4 . Mange sjagger. 

V4. 6/8. 8 gr. 30000. Få fugle men der kan komme noget spændende. 21.4

Sv3. 6/8. 18 gr. 10000. Rigtig mange engpibere. 23.4.z mange flyver i baglandet. 

S8. 2/8 . 8gr. 15000. 10.3. Mange fugle. Kommer fra alle retninger . 

Tågedis først på dagen.  Sv3. 8/8. 8 gr. Lidt sol. Fugletræk kom først senere. 15.3

Sv5. 4/8. 1 gr. 30000 sigt. Ikke mange fugle. 23.3.

Sv. 2. Overskyet og regn. 8/8. 8gr. Lidt træk. Opklaring. Og højt til skyer. Meget træk. 5000 sigt. 

Nnv. 4. 7 gr. Regn. 10000. En del fugle træk trods regn. 

4.4-2008. 

Sv7. 15000. Letskyet. Mange fugle. 

Svag til let vind. Ssø. Tågedis. 7/8. 8 gr. 5000. Rovfugletræk fra sø. 10.4. 

SSv2-3. Vindstyrke. 10000. 11gr. 26.4. Mange rovfugle og småfugle. 

V1. 3/8. 15 gr. 30000. Stille morgen. En del sol senere en del cumulus skyer. Som gik rovfuglene til at trække højt. 2.5.

Ssv. 1/8. 15 gr. Kraftig tåge Sønderborg. Men Nordborg overskyet og rimelig sigt. Det betød. Få fugle syd fra. 3.5

NØ 7. 1/8. -2. 30000. Intet træk. 17.2.

Vnv. 7. 6/8. 5 gr. 20000. Pænt træk. 27.2

Sø 2. 8/8. 3 gr. 20000 sigt. Lidt træk. 28.2.

Sv7. 6/8. 8 gr. 20000. 3.3. Fint træk. 

Nv7. 4/8. 8 gr. 30000. 11.3. Noget træk . 

Sv. 2. 8/8. 3-5000 sigt. Lidt fugletræk. 16.3

Nø2. 1/8.10000. 1gr. Lidt fugle. 3.4.

Nø6.. 30000. 6 gr. 18.4 . Intet træk. 

Skiftende vind senere ø. Lidt træk men mange fuglearter. 

2.2-2019

e6fe2ab4-3cfa-4950-8e0a-f0286378aeae

vejr: 3 meter i sek fra nø. overskyet og 6000 meter sigt. 2 graders varme.

Startede først ved Tontoft nakke og her var stort set de samme fugle som i går. Der var få fugle på engen og de sædvanlige solsorte, mejser og rødhalse ved p.pladsen. Der var dog de fine halemejser tilstede som ikke sås i går.

Udover havet var der fugle og faktisk var der antydning af havfugletræk. Alke, nordisk lappedykker, gråstrubet lap og toppet lappedykker trak øst. Også sortand, ederfugle og bjergænder var med i dette lille træk.

På billedet ses gråstrubet forest og nordisk bagest .

Når jeg havde ikke så meget tid så jeg kørte videre til hopsø for at se på de fine bjergpibere. De var der stadigvæk , men også 12 engpibere var på engen. I det høje græs foran vådområdet fou. der to dobbelt bekkasiner . De var heldigvis så forholdsvis tæt på at jeg videofilmede den ene af dem. Det blev til en fin film. Se video foroven. Når tiden var knap så på vejen væk fra hopsø eng på marken ved siden af var der en stor flok gulspurve som fou. sammen med skovspurve på og ved siden af en stor bunke frisk mødding.

Jeg regner med at starte ved hopsø i morgen tidlig og se på de mange småfugle der fou. i området.

1.2-2019

Video af mindst 2 bjergpibere. Hopsø made . På marker syd var der en flok bjergirisker på 80 stk.

Ved tontoft nakke ikke så meget. Ved den lille p.plads gammelskov 19 solsorte der fou. Sangdrossel og musvitter. Rødhalse. Der var lidt forårsfornemmelser med 3 overflyvende sanglærker. Desuden mange måger.

Andre billeder af bjergpiberne.