Tontoft nakke blog bliver videreført. Fra 2019.

Trækket bliver fuldt så snart jeg kan og har mulighed for det fra D. 15 Feb.

Inden der bliver talt trækfugle vil der blive gået nogle såkaldte normale fugleturer i området. Ved store fuglefald i træktiden gåes de samme ture.

Ovenstående video af fou. Stor flagspætte. Stammer fra en af de ture. En tur gået D. 13.1-2019. I området omkring pøl og povlskov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s