Monthly Archives: January 2019

D.27.1-2019


Det blev ikke til den store tur til nakken i denne weekend, grundet dårligt vejr. En lille sviptur til hopsø for lige at se bjergpiber og en svip tur til nakken , Normalt ses piperne på strandengen ved nakken men lidt for højt græs og lidt vand er ikke godt for piperne. Men ved Hopsø strandeng er forholdene bedre og derfor bedre mulighed for pibere her om vinteren.

Billedet foroven viser den lille p.plads ved Tontoft nakke eller for enden af gammelskovvej . Det er en god lille lokalitet med træer og buske grænsene op til rørskov og eng. Det er en god samling sted for småfuglene som kommer trækkende for så at raste kortvarigt eller i længere tid.

Der er bl.a. Set lille fluesnapper , broget fluesnapper , rødtoppet fuglekonge, forskellige sangere, og især pirol når den sent på foråret ankommer. Den er sikker hvert år her på denne plads. Ved selve obsplads længere henne ad grusvejen mod vest ses den også tit komme trækkende forbi.

20.1-2019. Kl. 9:00- 11:15 +1506-1615 Hopsø

Heldigvis startede dagen med klart vejr dog uden at være super klart. Der var lidt rim dis I luften. Derfor kun 9 km sigt. Nok til at se havfugle i det fjerne. Ikke voldsomt mængde havænder men også på grund af en del havjagt i det fjerne. Havlitter hyggede sig ikke langt fra stranden med deres forunderlige lyd. Det samme gjorde de lidt over 100 ederfugle. Mange af fuglene blev lidt opskræmt da en havørn nærmede sig kysten fra nord. Denne opgav sit mål og trak i stedet nordvest igen. Der var lidt småfugle men ikke det samme som i går.

Jeg valgte derfor at kigge på en gammelkendt lokalitet hvor der også trækker fugle. Nemlig hopsø , 2 km fra nakken mod vest. Ligefør strandengen ved hopsø ved en upløjet mark med masser af frø til småfugle . Der var nemlig hundredevis af småfugle som gulspurve , engpibere, skovspurve , stære, og drosler. Gulspurvene var langt i overtal med mindst 175 fou. Hertil 111 stære, 66 engpibere, samt 85 sjaggere. Så nok at se på. Desværre havde jeg ikke tid at til at kigge grundig på gulspurvene da jeg skulle hjem. Måske der var hvidkindet værling imellem .

Måske senere her i eftermiddag inden solnedgang. Og ja jeg kørte op til hopsø for at undersøge gulspurvene men valgte at køre helt ud til hopsø strandeng. Godt jeg gjorde dette da der fou engpibere og bjergpiber ,se billede for oven. Som billede for oven af hopsø eng viser er der større og små vådområder på engen hvilket er godt for bl.a. pibere. Det mangler tontoft nakke strandeng. Kun når det har regnen rigtig meget så er der små søer på engen.

Jeg vil derved udvide min dækning af trækket til at have hopsø med. Der der også trækker en del fugle fra nakken hertil og fordi der er de vådområder med lav græs. Som lokker en del vadefugle til.

D.19.1-2019. Kl.8.30-1140.

Gravand

Kl.7.00 var det omkring 10 km sigt, men lige ved solopgang blev det tåge med sigt ned til 1 km. Når tænkte jeg ikke godt, men jeg kørte alligevel og valgte at gå en runde ved pøl og Povl skov. Oppe ved tontoft nakke var det tåget, koldt og rim over det hele. Senere kom der en opklaring men dog med dårligt sigt.

Ved pøl strand p.plads hørte jeg et fuglekonge kald som jeg kendte godt. Det var den rødtoppede fuglekonge . En enlig rødtoppet fuglekonge blandt solsorte, korttåede træløbere og bogfinker. Det vrimlede i det hele taget med solsorte i området ved pøl, Povl skov og gammelskov p.plads. Før i tiden heroppe gik der mange år før jeg så rødtoppet fuglekonge, men i de seneste år er der dukket flere op, men flest i træktiden. Så anden gang jeg har rødtoppet fuglekonge her om vinteren.

Turen rundt i skoven og mark gav mange småfugle. Vindrosler, ringduer, musvåger, flere solsorte, træløbere, mejser og stor flagspætte.

Efter en fin tur rundt i skov og marker kørte jeg over til gammelskov p.plads og gik en tur videre langs stranden til købingsmark. Ud over lå der hvinænder, ederfugle, toppede skalleslugere , grå og pibeænder. Pludselig fra venstre kom der en Gravand flyvende fra vest mod øst. Faktisk først en art jeg først ser sidst i februar og marts. På grund af det tågede vejr kunne jeg ikke se så meget ud over havet. Hjem til p.pladsen vrimlede det med solsorte og til min overraskelse fou. Der to sangdrosler. På den lille p.plads som er omgivet træer, buske og rørskov vrimlede også her med solsorte og Andre drosler.

På vejen hjem fra p.pladsen kom der blå kærhøg , se billede, fra venstre over bakketoppen og videre mod øst.

Alt i alt en fin tur.

Fuglearter på dagens tur. Se Dofbasen.

D.18.1-2019. Kl.1220-1335

En mindre vinterfrembrud med sne aftenen før og en kold nat gav en rigtig solrig og flot dag. Så en tur til tontoft nakke skulle der til. Ikke at der var noget træk, men der er altid noget at kigge på. Nu var det ikke ligefrem en lang tur og derfor ikke så mange sete fugle. En årsart blev det til i form af en fjeldvåge som dog og usædvanligt trak langt ud over havet mod vest. Den var dog på vej ind mod land i retning af Als. Desuden kom 4 Alke som trak langt ude.

Let til jævn vind fra vest. Sol. 3 graders varme og 16 km sigt.

Artsliste:

Gråkrage/ sortkrage. 45

Alk. 4

Gråand. 39

Pibeand 34

Stormmåge 500. Rast

Grågås. 28 of

Musvåge 2 rast

Solsort. 5. Fou.

Stor flagspætte 1 fou

Sortand. 34

Fjeldvåge. 1.

Rødals 2

Gulspurv. 2.

Tontoft nakke blog bliver videreført. Fra 2019.

Trækket bliver fuldt så snart jeg kan og har mulighed for det fra D. 15 Feb.

Inden der bliver talt trækfugle vil der blive gået nogle såkaldte normale fugleturer i området. Ved store fuglefald i træktiden gåes de samme ture.

Ovenstående video af fou. Stor flagspætte. Stammer fra en af de ture. En tur gået D. 13.1-2019. I området omkring pøl og povlskov