Monthly Archives: April 2014

Om Tontoft nakke

Om Tontoft nakke

Tontoft nakke er Sønderjyllands bedste forårstræksted. Der foregår et alsidigt og stort fugletræk hvert forår på det aller nordligste af Als. Hvor stort trækket er afhænger af vejr og vindforhold. Som hovedregel kan man regne med et meget stort træk af småfugle og rovfugle, hvis det er lunt, tørt og vindretning fra sydvest og syd. Der er dog også set et stort træk i alle de andre vindretninger, men for mange dage med østenvind, dør trækket ud uden dog at forsvinde helt. Der vil være lidt men ikke i samme sværhedsgrad når vinden er i det vestlige og sydlige hjørne. Det eneste træk der er meget svingende er havtrækket. Der er dage hvor der er et pænt træk af lommer, ænder, gæs og terner, men det afhænger meget af vindretningen. især østlige og sydøstlige vinde er gode hvis man vil se dette træk. Mågetrækket er stort, især for hættemåge, stormmåge og sølvmåge.

Der er ses også pænt med vadefugletræk.

Havtrækket ændre dog karakter fra juli måned. Så ses der pludselig et meget pænt efterårstræk af andefugle, terner og vadefugle. Jo trækket ved Tontoft nakke er meget spændende.

Der er til dags dato set 227 fuglearter på lokaliteten. Der er taget arter med fra observationer fra 1980erne, men hovedparten af de nye arter er set i perioden fra 2003 – 2012. Der er tilgang af nye arter hvert eneste forår.

Der er set mange spændende fugle på lokaliteten.

Der er f.eks set:

Amerikansk krikand, Dværggås, Sort stork, Kongeørn, Sølvhejre, Drosselrørsanger, savisanger, flodsanger, Islom, Hvidnæbbet lom, Sorthovedet måge, Rustand, Biædere m.m.